Co to jest stożek?

Termin "stożek" odnosi się do ukośnych krawędzi materiału, które powstają podczas cięcia strumieniem wodnym lub strumieniem wodnym z materiałem ściernym. Ponieważ ta metoda obróbki powoduje żłobienie materiału, w sposób naturalny prowadzi do powstania stożka w miejscu cięcia, jako że krawędzie materiału wystawione są na działanie strumienia przez różne okresy.

Jakie są różne typy stożków?

Stożek w kształcie litery V

Stożek w kształcie litery V powstaje, gdy górna część cięcia jest szersza niż dolna. Jest to wynikiem tego, że strumień był obecny przez dostatecznie długi czas w danym obszarze, aby wyżłobić górną część materiału w stopniu większym niż dolną. Boki są żłobione również przez 'rozprysk wsteczny' gdy strumień zostaje odbity od materiału .

Oto najbardziej powszechny typ stożka.

Stożek w kształcie litery VStożek w kształcie litery V

Stożek odwrócony

Stożek odwrócony występuje gdy górna część jest węższa niż dolna. Dzieje się tak w przypadku materiałów miękkich, gdy materiał zostaje nagle wyżłobiony lub gdy cięcie przebiega bardzo powoli. Strumień rozszerza się wraz ze wzrostem odległości od dyszy, z dolnej części materiału usuwa więcej materiału niż z góry.

Stożek odwróconyStożek odwrócony

Stożek baryłkowaty

Stożek baryłkowaty występuje gdy środkowa część jest szersza niż górna lub dolna. Stożek baryłkowaty występuje w bardzo grubych materiałach.

Stożek baryłkowatyStożek baryłkowaty

Stożek romboidalny lub trapezowy

Stożek romboidalny to zasadniczo normalny stożek w kształcie litery V, który został pochylony ponieważ dysza nie jest ustawiona pod kątem prostym do materiału.

Stożek romboidalny

Uwaga: Stożki na powyższych rysunkach zostały znacznie wyolbrzymione. Zwyczajny stożek jest prawie niedostrzegalny gołym okiem i najlepiej wykryć go stosując pomiary mikrometryczne.

Na wielkość i typ stożka najbardziej wpływa grubość materiału i jego twardość lub 'obrabialność. Chociaż wydaje się to nieco nielogiczne, cienkim materiałom przydarza się bodaj najgorszy stożek. Jest tak ponieważ strumień krótko przebywa w każdym obszarze więc nie ma możliwości równo wyżłobić materiału.

Jak można zminimalizować stożek?

Istnieje wiele różnych sposobów minimalizacji stożka:

 • W celu redukcji stożka ułożyć cienkie materiały w stos
  Jeżeli muszą Państwo pracować na cienkich materiałach, można je ułożyć jeden na drugim w stos (Oprogramowanie Make obejmuje "Stack Height Calculator" (kalkulator wysokości ułożenia w stos) w celu określenia optymalnej liczby arkuszy do ułożenia jeden na drugim, tak aby wykonać największą ilość części w jak najkrótszym czasie)
 • Użyć nowej dyszy i kamienia szlachetnego
  Nie ciąć materiału dyszą która ma za sobą „parę” godzin pracy tylko użyć nowej - dysza i kamień szlachetny w dobrym stanie zmniejszają występowanie stożka.
 • Stosować najwyższej jakości materiał ścierny
  Materiały ścierne o niższej jakości mogą zawierać cząstki o szerszym zakresie wielkości. Cząstki o różnych rozmiarach powodują uzyskiwanie nierównych krawędzi i większego stożka. Wynikiem stosowania materiałów ściernych o wyższej jakości jest uzyskiwanie bardziej równych krawędzi.
 • Używać dyszy o mniejszej średnicy kamienia szlachetnego
  Dysze takie jak Mini-Jet nozzle, tworzą mniejszy stożek po prostu dlatego, że sam strumień ma mniejszą średnicę.
 • Używać przechylnej głowicy dyszy
  Używać Tilt-A-Jet w celu przesunięcia stożka z wykonywanej części do odpadu, czego wynikiem są prawie pionowe krawędzie wycinanej części i większy stożek w odpadzie, gdzie nie ma to znaczenia.
 • Stosować niewielkie odległości
  Im bliżej materiału znajduje się dysza, tym strumień mniej się rozszerza i tym mniejszy stożek powoduje.
 • Zwalniać cięcie
  Wolniejsze cięcie powoduje mniejszy stożek w kształcie litery V. Sterownik OMAX-a przewiduje właściwą prędkość aby automatycznie zwolnić i skompensować stożek w obszarach o krytycznym znaczeniu (np. kąty proste lub ostre) po prostu przydzielając część ścieżki narzędziowej Quality of Minimum Taper (jakości minimalnego stożka).
christian louboutin imitation red sole shoes slingback replicalouboutin christian louboutin imitation shoes
loubotin replica imitation watches