Połączony w całość system stół/brama jest bardzo podobny do poprzednio opisanego tradycyjnego systemu bramowego, z wyjątkiem tego, że prowadnice belki bramowej są zintegrowane ze stołem roboczym. Z tego powodu system ruchu X-Y oraz stół podtrzymujący materiał są częścią tej samej całościowej konstrukcji i niepożądany względny ruch pomiędzy nimi jest wyeliminowany. W systemie tego typu podłoga nie jest istotną częścią struktury systemu. System jest najczęściej dokładniejszy niż ten bardziej tradycyjny z oddzielną bramą i stołem.

copy christian lob replica louboutin sandals copy christian lou

Połączony w całość system stół/brama jest bardzo podobny do poprzednio opisanego tradycyjnego systemu bramowego, z wyjątkiem tego, że prowadnice belki bramowej są zintegrowane ze stołem roboczym. Z tego powodu system ruchu X-Y oraz stół podtrzymujący materiał są częścią tej samej całościowej konstrukcji i niepożądany względny ruch pomiędzy nimi jest wyeliminowany. W systemie tego typu podłoga nie jest istotną częścią struktury systemu. System jest najczęściej dokładniejszy niż ten bardziej tradycyjny z oddzielną bramą i stołem.

Zintegrowany system stół/brama

Zalety tego systemu:

  • Dobrze dostosowany do używania wielokrotnych dysz do produkcji masowej
  • Z natury lepsza dokładność dynamiczna (i stąd potencjalnie lepsza dokładność wykonywanych części) niż systemu z osobną bramą, ponieważ posadzka nie jest częścią konstrukcji i względny, niechciany ruch oraz wibracje pomiędzy stołem i konstrukcją X-Y są wyeliminowane
  • Kalibracja dokładności systemu może być dokonana u producenta i potem na miejscu, u odbiorcy, nie jest już wymagane jakieś wielkie nastawianie czy dostrajanie
  • Dla danej wielkości stołu potrzeba mniej miejsca, gdyż zewnętrzna rama nośna jest wyeliminowana

Wady tego systemu:

  • Droższy w budowie niż tradycyjny system z oddzielną ramą
  • Konstrukcja stół/zbiornik musi być dosyć skomplikowana, by zapewnić precyzyjne ustawienie szyn bramy
  • Kładzenie materiału na stół może być trudne, ponieważ może przeszkadzać belka bramy, jeżeli brama nie może być całkowicie usunięta z drogi
  • Ponieważ belka bramy jest poruszana na obu końcach, więc musi być użyty wysokiej jakości system elektroniczny lub mechaniczny, by zapewnić zgodne i precyzyjne poruszanie się obu końców. W przeciwnym razie ucierpiałaby na tym dokładność
  • Trzeba bardzo starannie kontrolować wibracje w belce bramy, bo może się obniżyć dokładność dynamiczna
loubotin replica imitation watches