Montowana do podłogi brama z osobnym stołem roboczym jest najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem stosowanym przez producentów maszyn do cięcia wodą. Szkielet konstrukcji, który podtrzymuje system ruchu wzdłuż osi X-Y, jest zamocowany bezpośrednio do podłogi i stoi nad oddzielnym stołem roboczym oraz zbiornikiem łapacza. Dysza lub dysze są zamontowane do suportu, który porusza się wzdłuż przechodzącej nad stołem belki bramy. Belka ta jest podtrzymywana z każdego końca przez system prowadnic i poruszana jest przegubami kulowymi, zespołami mechanizmów zębatkowych lub pasami napędowymi umieszczonymi z obu jej stron. Równoległe mechanizmy prowadzące są napędzane albo przez dwa silniki sprzężone elektronicznie, lub przez pojedynczy silnik, poruszający mechanicznie sprzężony system napędu.

imitation christian loubitons Replica Louboutin

imitation christian loubotins for cheap

Montowana do podłogi brama z osobnym stołem roboczym jest najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem stosowanym przez producentów maszyn do cięcia wodą. Szkielet konstrukcji, który podtrzymuje system ruchu wzdłuż osi X-Y, jest zamocowany bezpośrednio do podłogi i stoi nad oddzielnym stołem roboczym oraz zbiornikiem łapacza. Dysza lub dysze są zamontowane do suportu, który porusza się wzdłuż przechodzącej nad stołem belki bramy. Belka ta jest podtrzymywana z każdego końca przez system prowadnic i poruszana jest przegubami kulowymi, zespołami mechanizmów zębatkowych lub pasami napędowymi umieszczonymi z obu jej stron. Równoległe mechanizmy prowadzące są napędzane albo przez dwa silniki sprzężone elektronicznie, lub przez pojedynczy silnik, poruszający mechanicznie sprzężony system napędu.

Montowane do podłogi bramy z oddzielnym stołem roboczym

Zalety bramy mocowanej do podłogi z oddzielnym stołem roboczym:

  • Łatwy do produkowania szeroki zakres wielkości przy podejściu modułowym
  • Dobrze dostosowana do użycia dysz wielokrotnych do produkcji na dużą skalę
  • Konstrukcja stół/zbiornik może być prosta pod względem budowy
  • Dobrze dostosowana do specjalnych konfiguracji stołu potrzebnych do szybkiego podawania materiału (np. zmieniacze wahadłowe), typowych dla operacji produkcyjnych.

Wady bramy mocowanej do podłogi z oddzielnym stołem roboczym:

  • Wymaga niezwykle starannego ustawienia w swoim miejscu pracy przez wykwalifikowanych techników, po to by mieć pewność, że stół roboczy oraz konstrukcja X-Y są prawidłowo ustawione względem siebie
  • Dokładność wykonywanych części jest ograniczona, ponieważ istnieje możliwość względnego ruchu i wibracji pomiędzy stołem roboczym a oddzielną strukturą X-Y (w szczególności problemem może być wibracja podłogi)
  • Na ogólną dokładność systemu wpływa dowolny długoterminowy ruch podłogi; ustawienie musi być okresowo sprawdzane
  • Ponieważ belka bramy poruszana jest z obydwu stron, musi być użyty bardzo wysokiej jakości system elektroniczny lub mechaniczny, który zapewnia, że oba końce poruszają się prawidłowo i precyzyjnie – gdyż w przeciwnym razie ucierpiałaby na tym dokładność.
  • Trzeba zwrócić baczną uwagę na analizowanie i właściwe kontrolowanie sposobów wibracji w stole, belce bramy oraz konstrukcji nośnej X-Y. Jest bardzo ważne, by ten typ systemu był oceniony pod względem dynamicznej dokładności testem kulkowym przy pełnej szybkości cięcia lub jakimś innym dynamicznym pomiarem. System może mieć bowiem doskonałą dokładność statyczną, ale wytwarzać bardzo niedokładne części z powodu wibracji.
loubotin replica imitation watches