Zintegrowany system stół/wspornik posługuje się nieruchomą osią X, która jest strukturalnie połączona w całość z pomocniczym systemem używanym do trzymania ciętego materiału. Wspornikowa oś Y jest przyłączona do suportu osi X.

christian louboutin imitations on red sole slingbacks Replica Louboutin

christian louboutin knockoff

Zintegrowany system stół/wspornik posługuje się nieruchomą osią X, która jest strukturalnie połączona w całość z pomocniczym systemem używanym do trzymania ciętego materiału. Wspornikowa oś Y jest przyłączona do suportu osi X.

Montowany do podłogi system wspornikowy z oddzielnym stołem roboczym
Zalety systemu stół/wspornik:

  • Z natury lepsza dokładność dynamiczna (i stąd potencjalnie większa precyzja wykonywanych części) niż w systemach z oddzielną bramą czy wspornikiem, ponieważ podłoga nie jest częścią konstrukcji, więc wyeliminowane są względny niepożądany ruch i wibracje pomiędzy stołem, a strukturą X-Y
  • Kalibracja dokładności systemu może być przeprowadzona w fabryce i potem na miejscu nie jest wymagane jakieś wielkie nastawianie czy dostrajanie
  • Dla danej wielkości stołu potrzeba mniej miejsca, gdyż zewnętrzna rama nośna jest wyeliminowana
  • Lepszy dostęp do stołu roboczego, ponieważ zewnętrzna rama, czy też szyny systemu bramowego są wyeliminowane
  • Eliminuje potrzebę używania precyzyjnego systemu podwójnego napędu, wymaganego przez belkę bramy – belka wspornikowa poruszana jest tylko na jednym końcu

Wady zintegrowanego systemu stół/wspornik:

  • Może być droższy w budowie, ponieważ połączona w całość struktura stół/zbiornik może być bardziej skomplikowana
  • Oś Y jest ograniczona w długości do około 1,5 metra ze względów konstrukcyjnych
  • Belka wspornikowa musi być starannie zaprojektowana, po to by kontrolować wibracje, gdyż ucierpieć może dokładność dynamicznego ustawienia położenia. W większych maszynach system tłumienia wibracji na osi Y jest niemal obowiązkowy. Jest bardzo ważne by ten typ maszyn był oceniony pod względem dynamicznej dokładności przy pomocy testu kulkowego lub jakiegoś innego dynamicznego pomiaru. Maszyna może mieć doskonałą dokładność statyczną, ale robić bardzo nieprecyzyjne części z powodu wibracji
  • Nie nadaje się tak dobrze jak belka bramowa do zastosowania dysz wielokrotnych, ale są możliwe konfiguracje dysz wielokrotnych
loubotin replica imitation watches