Stoły X-Y

Po to by wykonać precyzyjne części, system cięcia strumieniem wody i materiału ściernego musi mieć precyzyjny napęd wzdłuż osi X-Y stołu oraz system sterujący ruchem głowicy.

Bez względu na typ systemu, niektóre cechy powinny być wspólne we wszystkich maszynach wysokiej jakości

  • Precyzyjny ruch X-Y z napędzanymi przez serwomotory precyzyjnie wyszlifowanymi przegubami kulowymi o zerowym luzie oraz precyzyjnie wyszlifowanymi linearnymi prowadnicami, o jakości jak w obrabiarkach
  • Zintegrowany system tłumienia wibracji dla maszyn, w którym dysza porusza się więcej niż 75 cm wzdłuż krótkiej osi
  • Moduł pompy który jest całkowicie oddzielony od stołu X-Y oraz systemu kontroli ruchu, by mieć pewność, że żadne wibracje pompy nie są przenoszone na stół lub na dyszę
  • Dokumentacja producenta o dokładności dynamicznej oraz powtarzalności, na podstawie testu Ball-Bar (kulkowo-prętowego) Renishawa lub innego równoważnego. Powinno się prowadzić badania w co najmniej czterech odległych od siebie punktach stołu X-Y, przy szybkości dyszy co najmniej 250 cm na minutę
  • Łatwo wymienialne listwy do podtrzymywania materiału
  • Całkowicie zamknięte prowadnice X-Y oraz przeguby kulowe; mieszki nie powinny mieć poziomych fałd, w których mogą się gromadzić brud oraz odpady
  • Zapewnienie możliwości szybkiego podnoszenia oraz obniżania poziomu wody w zbiorniku, by móc ciąć materiały pod wodą, minimalizując w ten sposób hałas i kurz

Montowana do podłogi brama z osobnym stołem roboczym jest najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem stosowanym przez producentów maszyn do cięcia wodą. Szkielet konstrukcji, który podtrzymuje system ruchu wzdłuż osi X-Y, jest zamocowany bezpośrednio do podłogi i stoi nad oddzielnym stołem roboczym oraz zbiornikiem łapacza. Dysza lub dysze są zamontowane do suportu, który porusza się wzdłuż przechodzącej nad stołem belki bramy. Belka ta jest podtrzymywana z każdego końca przez system prowadnic i poruszana jest przegubami kulowymi, zespołami mechanizmów zębatkowych lub pasami napędowymi umieszczonymi z obu jej stron. Równoległe mechanizmy prowadzące są napędzane albo przez dwa silniki sprzężone elektronicznie, lub przez pojedynczy silnik, poruszający mechanicznie sprzężony system napędu.

imitation christian loubitons Replica Louboutin

imitation christian loubotins for cheap

Połączony w całość system stół/brama jest bardzo podobny do poprzednio opisanego tradycyjnego systemu bramowego, z wyjątkiem tego, że prowadnice belki bramowej są zintegrowane ze stołem roboczym. Z tego powodu system ruchu X-Y oraz stół podtrzymujący materiał są częścią tej samej całościowej konstrukcji i niepożądany względny ruch pomiędzy nimi jest wyeliminowany. W systemie tego typu podłoga nie jest istotną częścią struktury systemu. System jest najczęściej dokładniejszy niż ten bardziej tradycyjny z oddzielną bramą i stołem.

copy christian lob replica louboutin sandals copy christian lou

Zintegrowany system stół/wspornik posługuje się nieruchomą osią X, która jest strukturalnie połączona w całość z pomocniczym systemem używanym do trzymania ciętego materiału. Wspornikowa oś Y jest przyłączona do suportu osi X.

christian louboutin imitations on red sole slingbacks Replica Louboutin

christian louboutin knockoff

Zintegrowany system stół/wspornik posługuje się nieruchomą osią X, która jest strukturalnie połączona w całość z pomocniczym systemem używanym do trzymania ciętego materiału. Wspornikowa oś Y jest przyłączona do suportu osi X.

copy christian louboutin shoes net Christian Louboutin copy christian louboutin sneakers

loubotin replica imitation watches