Przez lata, maszyny do cięcia wodą ze ścierniwem były wyposażone w różnorakie skomplikowane systemy odmierzania tego materiału. Ta złożoność wzięła się z przeświadczenia, że przepływ strumienia materiału ściernego musi być dostosowany do różnych typów ciętych materiałów, a także ich grubości. Obecnie preferuje się podejście, żeby używać prostego, ustalonego stosunku przepływu materiału ściernego do przepływu wody, dla wszelkich materiałów które mają być cięte i zmieniać tylko szybkość cięcia dyszy. Szybkość przesuwu dyszy jest łatwo zmieniana przez system sterujący ruchem głowicy wzdłuż osi X i Y.

Oznacza to, że wszystko co jest potrzebne do gładkiego, dokładnego cięcia, to proste stałe natężenie przepływu wody i materiału ściernego. Współczesne systemy dostarczania ścierniwa eliminują podatne na kłopoty dozowniki wibracyjne i zawory dozujące substancje stałe, występujące we wcześniejszych systemach. Używają one prostej kryzy o stałej średnicy, by odmierzała przepływ materiału ściernego od dołu małego pojemnika samozsypnego, który jest umiejscowiony tuż przy dyszy, na posuwie osi Y. System dozowania poprzez kryzę jest wyjątkowo niezawodny i wyjątkowo powtarzalny.

Jeśli już raz przepływ materiału ściernego przez kryzę jest zmierzony podczas nastawienia maszyny, można wprowadzić tę wartość do programu komputera kontrolującego i nigdy już nie trzeba będzie robić regulacji czy dostrajania.

Mały samozsypny pojemnik materiału ściernego, umiejscowiony na suporcie osi Y, zazwyczaj mieści zapas ścierniwa na 45 minut i można go dopełniać ręczną szufelką w trakcie pracy maszyny. Ten prosty sposób jest używany przez wielu właścicieli mniejszych maszyn do cięcia, takich jak modele 2652 i 2626 OMAX-a. Na większych stołach roboczych, takich jak w modelach 55100 i 80160, mały pojemnik samozsypny mógłby być trudno dostępny w czasie pracy. W dodatku, niektórzy właściciele mniejszych maszyn obawiają się, że mogą stale zapominać o dopełnianiu pojemnika ze ścierniwem.

Z tych powodów OMAX oferuje wielki pojemnik podający materiał ścierny, który można umieścić gdziekolwiek w pobliżu stołu roboczego. Podłącza się do niego sprężone powietrze, by podawało materiał do tego małego, zamontowanego na osi Y zbiornika, kiedykolwiek tylko poziom ścierniwa spadnie w nim poniżej ustalonej wielkości.

faux christin loubitons Fake Christian Louboutin faux cristian loboutin
loubotin replica imitation watches